سی دوّمین کنفرانس بین الکلیسایی مسیحیان ایرانی:

موضوع: تعادل در زندگیِ مسیحی

تاریخ: جمعه صبح ۱۲ اکتبر تا یکشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲
مکان: اردوگاهِ مانت لبنان در سیدارهیل، تگزاس
Mt. Lebanon Baptist Encampment
1701 Texas Plume Road
Cedar Hill, TX 75104

جهت اطلاعات بیشتر، دریافت بروشور و ثبت نام کنفرانس اینجا کلیک کنید.