جلسه مطالعه کتاب‌مقدس

جلسه مطالعه کتاب‌مقدس مخصوص بانوان ساعت ۶:۰۰ الی ۷:۰۰ شب جلسه مطالعه کتاب‌مقدس برای عموم ساعت ۷:۰۰ الی ۸:۰۰ شب

پرستش کلیسایی

ساعت ۹:۰۰ الی ۹:۳۰ صبح جلسه دعا ساعت ۱۰:۰۰ الی ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه مطالعه کتاب مقدس ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۲:۱۵ ظهر جلسه پرستش و عبادت کلیسایی

جلسه مطالعه کتاب‌مقدس

جلسه مطالعه کتاب‌مقدس مخصوص بانوان ساعت ۶:۰۰ الی ۷:۰۰ شب جلسه مطالعه کتاب‌مقدس برای عموم ساعت ۷:۰۰ الی ۸:۰۰ شب

سی دوّمین کنفرانس بین الکلیسایی مسیحیان ایرانی:

موضوع: تعادل در زندگیِ مسیحی

تاریخ: جمعه صبح ۱۲ اکتبر تا یکشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲
مکان: اردوگاهِ مانت لبنان در سیدارهیل، تگزاس
Mt. Lebanon Baptist Encampment
1701 Texas Plume Road
Cedar Hill, TX 75104

جهت اطلاعات بیشتر، دریافت بروشور و ثبت نام کنفرانس اینجا کلیک کنید.