جلسات پرستشی هفتگی

روزهای یکشنبه، ساعت ۱۰:۴۵ صبح، نشانی:

2121 Bay Hill Dr, Plano, TX 75023


* جلسات دعای هفتگی: روزهای یکشنبه، ساعت ۹:۳۰ صبح (Bay Hill Dr)

** جلسات مطالعه کتاب مقدس میان هفته: روزهای چهارشنبه، ساعت ۷ عصر (کلیسای هانترز گلن به نشانی زیر)

4001 Custer Rd, Plano, TX 75023